Amsterdam en Ouder-Amstel: Nieuw Vredelust moet verdwijnen

Nieuw Vredelust gaat verdwijnen als het aan de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel ligt. Dit heeft wethouder van Doorninck (Groen Links) op woensdag 29 januari verteld tijdens een persconferentie, waarin de contouren van het concept-structuurplan voor de Nieuw Kern zijn geschetst. De andere drie parken kunnen grotendeels blijven bestaan. En de tuinders van Nieuw Vredelust moeten een plek kunnen krijgen in de andere tuinparken.

Dat betekent volgens de plannen voor die parken inschikken en kleinere tuinen. De overgebleven parken zullen toegankelijker moeten worden voor de omgeving bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden. Tegenover al dit inschikken staat dat de gemeente Amsterdam wil gaan werken met langdurige huurcontracten.

Al met al een hele operatie voor de gemeenten, alle betrokken parken en alle betrokken tuinders. Onze eerste reactie is: Huizen bouwen is belangrijk maar om het bestaande groen heen inclusief Nieuw Vredelust.

De Nieuwe Kern verdient een Groene Kern, De Nieuwe Kern verdient Nieuw Vredelust!

Download hier de infobrief van de gemeente Amsterdam over De Nieuwe Kern