Natuurlijk tuinieren

Nieuw Vredelust heeft sedert 2020 het keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN met het maximale aantal van 4 stippen

Wat is natuurlijk tuinieren?

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren...... Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is uiteraard uit den boze bjj natuurlijk tuinieren.

Traject op weg naar het keurmerk

Maart 2018 is Nieuw Vredelust onder begeleiding van Mascha Jonasse, keurmerkadviseur van de AVVN, begonnen met een traject dat moest leiden tot het behalen van het keurmerk natuurlijk tuinieren. Na een intensief traject van ruim twee jaar vond in de nazomer van 2020 de eindbeoordeling plaats met een geweldig resultaat. Bekijk hier het eindrapport

Wij citeren uit de aanbiedingsbrief van de AVVN: “Ik kan wel zeggen dat het totaaloordeel overweldigend goed is. Op de eerste plaats omdat jullie een Keurmerk verdiend hebben. Wat dan nog telt is de kwalificatie van de waardering. Die kan bestaan uit 1, 2, 3 of 4 stippen op het lieveheersbeestje op het Keurmerk. Vier stippen is het maximaal haalbare en wordt gehaald bij een percentage van 80% of meer van de maximaal te behalen doelstellingen. Jullie hebben 87% behaald en dus 4 stippen.

Direct al zo’n mooi en hoog resultaat is behoorlijk uniek. Het is hoe dan ook zeer verdiend. Namens de AVVN mijn hartelijke felicitaties en complimenten voor iedereen die het Keurmerk met 4 stippen mogelijk heeft gemaakt: de mensen van het tuinpark en vanzelfsprekend ook de Bond van Volkstuinders.”

Op 22 augustus 2021 is het keurmerk aan Nieuw Vredelust overhandigd door Ruud Grondel, betuursvoorzitter van de AVVN.

Persbericht "Bedreigd Nieuw Vredelust scoort hoog op natuurbehoud"

Lees meer op de website van de AVVN

Bekijk onze fotoreportage over Natuurlijk Tuinieren