Natuurlijk tuinieren

Nieuw Vredelust neemt deel aan het project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (NKNT).

Wat is natuurlijk tuinieren?

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren...... 

Verslag eerste presentatie 14-1-2018

Mascha Jonasse, keurmerkadviseur van de AVVN, gaf zondag 14 januari voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel op Nieuw Vredelust uitleg over het project natuurlijk tuinieren. De AVVN heeft ervoor gekozen ons tuinpark de komende twee jaar te begeleiden om een 'stippenkeurmerk' te behalen. De overtuiging hierachter is dat we met de ruim duizend tuinverenigingen in Nederland een lint van groene schakels kunnen vormen om betere kansen voor de natuur te creëren. De AVVN heeft volgens Jonasse gekozen voor Nieuw Vredelust juist vanwege de bedreiging van onze tuinen. "Het is belangrijk er samen voor te gaan en te laten zien: we doen hier wat voor de natuur. Ook als er woningen worden gebouwd is het belangrijk die groene omgeving te hebben. Laten we samen proberen dat het park behouden blijft."

Eind maart komt de AVVN inventariseren hoe het ervoor staat met het natuurlijk tuinieren in het openbaar groen van Nieuw Vredelust, daarna volgt een adviesrapport met 6 begeleidingsbezoeken. Er worden 5 workshops gegeven en na twee jaar volgt een beoordeling en een rapport – en dan als we er met z'n allen voor gaan een keurmerk met de maximale 4 stippen. Alvast een tip: laat waar het kan brandnetels staan voor de inheemse vlinders.

(Uit het adviesrapport van de AVVN, opgesteld door Mascha Jonasse) Op 24 maart 2018 is de vlag van het Keurmerk (nog zonder stippen) gehesen in de vlaggenmast van het tuinpark. Daarna heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden, waaruit dit advies voortvloeit. De eindbeoordeling vindt plaats in 2020. Het Keurmerk wordt verleend voor een periode van 4 jaar en de waardering bestaat uit 1 t/m 4 stippen op het Keurmerkschild, afhankelijk van de behaalde resultaten op het gebied van natuurlijk beheer, onderhoud en inrichting. Het deelnemen aan en het verkrijgen van het Nationaal Keurmerk is tweeledig. Het geeft in de eerste plaats een meerwaarde voor de natuur én het geeft een duidelijk signaal naar de samenlevingen overheid hoe belangrijk het behoud van volkstuinparken is voor de toekomst. Met het behalen van een Keurmerk is het voortbestaan van het park beter gezekerd. Er is op Nieuw Vredelust al veel aandacht voor een natuurlijke manier van tuinieren. In dit rapport worden adviezen gegeven om de aanpak tot een hoger plan te tillen.

Op grond van het adviesrapport is door de werkgroep Natuurlijk Tuinieren een actieplan gemaakt: Actieplan van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren voor 2018-2020.

Lees meer op de website van de AVVN

Bekijk onze fotoreportage over Natuurlijk Tuinieren