De volgende vrijwilligers maken het allemaal mogelijk:

Bestuur
Erica, tuin 48, voorzitter (coordinatie clubhuis)
Jan, tuin 60  penningmeester (contacten bouwcie)
Martijn, tuin 4, secretaris (contacten PR)
Reina, tuin 61, algemeen bestuurslid (contacten groen, evenementen)
Leo, tuin 14, algemeen bestuurslid (contacten De Nieuwe Kern)

Bouwcommissie
Peter, tuin 74
JP,  tuin 76
Dirk, tuin 46
Herman, tuin 25

Coordinatoren werkgroepen
Eveline, tuin 24
Tina, tuin 47
Reina, tuin 61

Groencommissie
vacatures

Natuurlijk Tuinieren
Tina, tuin 47
Gerrie, tuin 84
Andre, tuin 33
Dennis, tuin 67

Barcommissie
Leny, tuin 6 (coordinator)
Ferry, tuin 10
Lydia, tuin 40
Marc, tuin 35 


Kascontrolecommissie
Bart, tuin 57
Sacha, tuin 95
Leny, tuin 6
Dennis, tuin 67, reservelid
Reintje, tuin 50, reservelid

Gasverkoop
Jaap, tuin 43
Kees, tuin 29

Redactie BLAD 
Floortje, tuin 1
Melle, tuin 2
Emilie, tuin 12

Tuintaxaties
Ariela, tuin 89
Jan,  tuin 83

Onderhoud website
Martijn, tuin 4
Elibert, tuin 93