De volgende vrijwilligers maken het allemaal mogelijk:

Bestuur

Bouwcommissie

Coordinatoren werkgroepen

Groencommissie

Natuurlijk Tuinieren

Barcommissie

Kascontrolecommissie

Gasverkoop

Redactie BLAD 

Tuintaxaties

Onderhoud website