Wandelingen

Er zijn ons op het park verschillende wandelingen mogelijk:

  1. Bomenwandeling
  2. Wandeling door volkstuinpark Nieuw Vredelust

 

1. Bomenwandeling

Download hier de pdf + plattegrond

Startpunt: het clubhuis. Op het terras voor het clubhuis staan leilindes. Loop naar De Wijde Blick, in tuin 105 staat een Anna Paulownaboom*. Terugkijkend vanaf de Hans Sudmeijerbrug zien we een groepje bijzondere bomen rechts naast het clubhuis staan: conifeer, taxus, watercipres*, blauwspar, meidoorn en een magnolia.

Linksaf naar de Zocherlaan, waar we rechts inslaan. Kijk naar links waar aan het Groenpad een rij hoge populieren staat. In tuin 68 een treurberk met een mooi silhouet. We steken de Eendenpoel over en zien langs de poel verschillende soorten berken afgewisseld met jonge knotwilgen. In tuin 82 staat een lijsterbes, in 85 een grote krentenboom, in 87 een flinke berk en in 89 een wintereik. Door het poortje van tuin 92 is een kweepeer te zien.

Tuin 94 is een openbare pluktuin, waar we doorheen wandelen, kunnen uitrusten en zelfs een sanitaire stop kunnen maken. Nu gaan we rechtsaf de Uilenburg op vol meidoorns en hondsrozen. De heg om tuin 57 bestaat uit Spaanse aak met daartussen een sierappel. Rechtdoor over de Uilenburg zien we een grove den vanuit tuin 56 over het pad groeien.

Op de hoek met de Toekomstsingel staat een esdoorn waarin een uilenkast. Daarachter ligt een ringslangbroeihoop. Wanneer we op de grens van tuin 18 en 19 staan, hebben we zicht op een Van Goghiaans meidoornbosje – kale bodem en licht tussen de stammetjes. In tuin 18 staat een rode beuk*, in tuin 17 een forse magnolia. In tuin 15 een Tibetkers en in 14 een Judasboom. Tegenover tuin 13 en 12 staan twee abelen, ook witte populieren genoemd. In de voorste hebben halsbandparkieten boven de vogelkast een hol gemaakt. In tuin 12 staan twee oude vergroeide appelbomen.

We gaan rechtsaf de Eendenpoel op en zien grijze berken, knotwilgen en een papierberk. Vanaf die kruising kijken we naar rechts de Linnaeuslaan in waar op tuin 36 nog een majestueuze watercipres* staat. We gaan linksaf de Linnaeuslaan in – voor de rode beuk* in tuin 33 zien we in tuin 35 een spar en daarvoor een kleine Japanse esdoorn. Tuin 25 heeft een met fruitbomen omzoomd pad en in het grasveld staat een vijg met daarachter een kleine cipres.

Aan het einde gaan we linksaf en zien op de splitsing met de Toekomstsingel een gigantische els staan. We buigen rechtsaf en hebben over de sloot mooi zicht op de treurwilg van De Wijde Blick. We lopen voorbij het clubhuis naar de Natuurspeeltuin waar verschillende fruitbomen staan en vlakbij het toegangshek een kardinaalsmuts, die elk voorjaar ingepakt wordt door rupsen van de stippelmot. Terug naar het clubhuis zien we achter de gastank een gewone es.

 

2. Wandeling door volkstuinpark Nieuw Vredelust

Download hier als pdf 

Nieuw Vredelust ligt samen met Dijkzicht, De Federatie, en Ons Lustoord in de Duivendrechtse Polder op de grens van Amsterdam en Duivendrecht. De tuinparken zijn via hun in- en uitgangen met elkaar verbonden, waardoor verschillende gecombineerde wandelroutes mogelijk zijn.

Nieuw Vredelust neemt deel aan het project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met begeleiding van de AVVN.

Narcissenroute
In het voorjaar kun je tijdens de wandeling over Nieuw Vredelust 80 verschillende soorten narcissen zien bloeien, vroege en late bloeiers. Van deze narcissenroute zijn lijsten met de namen te vinden naast het informatiehuisje bij de ingang.
Bekijk hier de video van de narcissenroute

Even voorbij het clubgebouw loop je linksaf het brede pad tot het eind uit. De bermen aan de linkerkant worden niet meer als gazonnetjes glad gemaaid en kort gehouden, maar worden in het kader van het Natuurlijk Tuinieren stapje voor stapje omgetoverd tot bloemenweiden voor vlinders, insecten en vogels. Dit gebeurt door minder vaak maaien, verarmen en inzaaien met zaad dat gewonnen wordt in de directe omgeving.

Aan het einde rechtsaf het “Groenpad” in. Voorbij de eerste 2 tuinen is rechts een natuurlijke oever in ontwikkeling, er tegenover zullen dit jaar de kaardenbollen bloeien. Het pad gaat (rechts af) over in de “Eendenpoel” met in de bermen 3 berken en verderop knotwilgen. Via het eerste pad links, de “Zocherlaan” loopt u tussen de zeer diverse volkstuintjes door. Aan het eind is rechts tuin 94, een gedeelde tuin. Deze is ingericht met publieke moestuinbakken voor belangstellenden van buiten het tuinpark. Dit jaar zijn ze voor het eerst in gebruik genomen onder meer door enkele aspirant leden.

Je komt nu (rechts af) op de “Uilenburg”, waar je links achter de hagen de oprukkende stad ziet met het Arenagebied. Volg nu het eerste pad rechts , “Linnaeuslaantot je weer bij de “Eendenpoel” komt. Tuin 52 (li) is een van de “schrijvershuisjes” van Nieuw Vredelust. Een 8-tal huisjes worden door de eigenaars regelmatig voor een weekend of een weekje ter beschikking gesteld aan schrijvers om in alle rust op een plek te midden van de natuur te kunnen schrijven. In ruil daarvoor vragen wij hun een korte impressie te schrijven van hun ervaring op Nieuw Vredelust.

Links af weer langs de “Eendenpoel”. Ook hier worden de bermen “gefaseerd gemaaid”, d.w.z. 2 à 3x per jaar, en verarmd zodat er weidebloemen tot ontwikkeling kunnen komen.

Aan het eind rechtsaf de “Toekomstsingel” volgen. Langs de singels (links) zijn takkenrillen aangelegd met takken en snoeimateriaal uit de tuinen. Daarin kunnen vogels veilig nestelen.

In de bocht naar rechts zie je de kleine kas voor algemeen gebruik waar al vanaf februari de vroegste groentes gezaaid worden. Daarachter nog een stukje moestuin en de koude bakken waarin van alles wordt opgekweekt, wat later weer geplant kan worden in de borders.

Achter het clubgebouw, voorbij het terras rechtsaf, vind je de “Wijde Blick” , een prachtige natuurtuin met een grote verscheidenheid aan (meest inheemse) bloemen, planten en bomen, waar vogels nestelen en de bijen hun nectar verzamelen. We zijn ook bezig een geurtuin in te richten. De kruiden (met bordjes er bij) zijn voor algemeen gebruik. Hier kan je ook uitrusten onder het prieel aan de picknicktafel.

Vóór je het tuinpark verlaat, zie je tussen de 2 toegangshekken aan de linkerkant de natuurspeelplaats. Een spannend gebiedje met o.a. een doolhof van gevlochten wilgentakken, een waterspeelplaats met een oude dorpspomp na restauratie weer functioneert, een speelhuisje, een zandhoop, klimmateriaal, fruitboompjes, een “smultuintje”. Daar wordt door de kinderen niet alleen gespeeld maar ook met evenveel plezier getuinierd met hulp van ouders en andere vrijwilligers.

Je kunt je wandeling vervolgen door de andere 3 volkstuinenparken in dit gebied.

Schuin tegenover de Ingang van Nieuw Vredelust is een toegang naar Tuinpark de “Federatie” en via dat park kun je ook de andere tuinparken “Ons Lustoord” en “Dijkzicht” bereiken.