Menu

  • Hoe kan ik een huisje kopen?
  • Te Koop 
  • Een volkstuin - de bijsluiter
  • Verkoop informatie

 

Let op: vanaf 2 april 2022 is het weer mogelijk je als aspirant-lid in te schrijven. 

Inschrijving als aspirant-lid op elke eerste zaterdag van de maand (van maart tot en met oktober) om 10.00 uur. Iedereen, die zich wil inschrijven dient uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te zijn. Wanneer meerdere mensen zich willen inschrijven wordt er om 10.00 uur geloot om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. We stappen dus af van de regel: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Verkoop van huisjes vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand om 11.00 uur (van april tot en met oktober). 

Het is noodzakelijk om 10.00 uur aanwezig te zijn, indien nodig wordt om 10.00 uur geloot om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. Afhankelijk van de animo kan de inschrijving enige tijd duren.

Bij verkoop van huisjes op de tweede zaterdag van de maand is het noodzakelijk om 11.00 uur aanwezig te zijn, op dat moment wordt de volgorde van asprant-leden op basis van de wachtlijst bepaald.

Voor het overige gelden de hier onderstaande regels.

 

Hoe kan ik een huisje kopen?

Wil je een tuin bij ons? 
Dat gaat als volgt:

Om een tuin te kunnen krijgen op Nieuw Vredelust moet je je eerst bij ons aanmelden als aspirant-huurder. Vereisten daarvoor zijn:
- dat je meerderjarig bent, en
- dat je goed Nederlands spreekt en leest, en
- dat je een vaste woon- of verblijfplaats hebt in de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere (woonplaatsbeginsel)
- dat je lid bent van de Bond van Volkstuinders. (hier kun je je inschrijven)

Aanmelden als aspirant-huurder kost € 21,50 en kan elke eerste zaterdag van de maanden april t/m oktober om 10.00 uur.


Meenemen:
- Een geldig legitimatiebewijs
- een GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)
- contant en gepast geld om de inschrijving te betalen (€ 21,50), en
- een PRINT van je inschrijving van de Bond van Volkstuinders. Let op: niet het bewijs van betaling maar de 2e brief met het bondsnummer.
Zonder deze papieren is het niet mogelijk je in te schrijven!

Het bestuur van Nieuw Vredelust beslist over je aanvaarding als aspirant-huurder na een gesprek. Bij afwijzing staat beroep open bij het Bestuur van de Bond van Volkstuinders.

Als je aanvaard wordt als aspirant-huurder, krijg je een rangnummer. Houd daarna deze website goed in de gaten: daar publiceren we de tuinen die vrijkomen. Als er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde tuin, mag degene die het langst als aspirant-lid van Nieuw Vredelust staat ingeschreven de tuin gebruiken en de opstallen overnemen van de vorige huurder.

Hoe de koop wordt gesloten
Op de meeste tuinen van Nieuw Vredelust staat een huisje, en vaak ook een schuur of broeikas. Deze zijn eigendom van de huurder van die tuin. Wil je een tuin met huisje huren, dan koop je het huisje en andere opstallen van de vertrekkende huurder via het bestuur. Het te betalen bedrag is maximaal het taxatiebedrag. Daarnaast mag de vertrekkende huurder een redelijk bedrag vragen voor overname van inboedel en gereedschappen e.d. Hierover onderhandel je zelf met de vertrekkende huurder.

Als koper en verkoper het eens zijn, móet de overdracht van de tuin plaatsvinden op een bijeenkomst van het bestuur. Dat kan elke tweede zaterdag van de maanden april t/m oktober (buiten het seizoen op afspraak). Kandidaten dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn. Koop/verkoop buiten het bestuur om is niet geldig.

Na de afsluiten van deze koop krijgt de nieuwe bewoner een factuur. Men mag zich pas eigenaar noemen als het totale bedrag is voldaan. Ook dan wordt het tuinregistratieformulier getekend en worden de sleutels overhandigd.

Lees, vóór je besluit tot koop over te gaan, vooral ook de informatie op deze pagina "Een volkstuin - de bijsluiter" en het Huishoudelijk Reglement. Dan weet je wat je rechten en je plichten zijn als lid van Tuinpark Nieuw Vredelust. 

Kosten
De jaarlijkse lasten van een tuin op Nieuw Vredelust lagen (in 2020) tussen de € 550 en ca. € 600. Dit is afhankelijk van de oppervlakte van de tuin en de verzekeringswaarden van de opstallen. De jaarlijkse lasten zijn inclusief lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders, eventuele verzekering van de opstallen, contributie Nieuw Vredelust, grondhuur, watergeld, en vuil-, milieu- en aanverwante heffingen.

 

TE KOOP

TUIN 85
Tuinhuis                                              € 5.614,40
Oppervlak 28 m2

Beplanting                                          €         0,00
Tuinoppervlak 314 m2

TOTAAL                                               €  5.614,40

Opmerking:

Interieur van tuinhuis 85 moet deels nog afgebouwd worden. 

 

IINSCHRIJVING EN VERKOOP IN OKTOBER

Op zaterdag 1 oktober, 10 uur,  zal voor de laatste keer dit jaar de  inschrijving van nieuwe aspirant-leden plaatsvinden en de verkoop is ook op 1 oktober om 11 uur!!

 

 

EEN VOLKSTUIN – DE BIJSLUITER

Lees onderstaande informatie goed voordat u zich gaat inschrijven als aspirant-tuinder op Nieuw Vredelust.
- Op een volkstuinpark speelt het tuinieren de hoofdrol. Wilt u in
verenigingsverband lekker bezig zijn met aarde, groenten, planten en
bloemen, dan is een volkstuin een prima keuze. Maar zoekt u alleen een
plekje waar u in de zon kunt zitten of een barbecue kunt houden, dan is een
volkstuin niet geschikt.

- Realiseert u zich goed dat een volkstuin veel werk met zich meebrengt. De
tuin èn het tuinhuis moeten goed onderhouden worden; gemiddeld is een
tuinder hieraan minimaal 10 uur per week kwijt. De meeste tuinders vinden
dit zwoegen in eigen tuin heerlijk en knappen op van dit fysiek bezig zijn,
weg van het computerscherm.


- Op 8 zaterdagochtenden moet bovendien tijdens de zgn. ‘werkbeurt’ 3 uur
onderhoud worden verricht aan het algemene groen op het tuincomplex.
Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Groencommissie. Deze werkbeurten zijn verplicht voor alle tuinders, evenals
aanwezigheid bij de wateraansluiting in het voorjaar en een bladharkbeurt in
het najaar. Tijdens deze werkbeurten wordt enthousiast informatie
uitgewisseld en in de pauze gezellig samen koffie gedronken.

- Een volkstuinpark is een vereniging waarin vrijwilligerswerk een grote rol
speelt. Van de leden wordt actieve participatie aan de verenigingsactiviteiten
verwacht. De Bouwcommissie, het Clubhuis, de Groencommissie en het
Bestuur bestaan allemaal uit vrijwilligers, nodig om het werk te doen.

- Binnen een organisatie gelden spelregels; deze zijn nodig voor een goede
gang van zaken op het tuinpark en ongestoord tuinplezier voor allen. Bij
Nieuw Vredelust, als afdeling van de Vereniging Bond van Volkstuinders,
gelden ook spelregels waar u zich aan moet houden. Op de website van de 
Bond van Volkstuinders en van Nieuw Vredelust vindt u de statuten en
reglementen. Wordt u tuinder op ons tuinpark, dan verklaart u zich
automatisch akkoord met de regels. 

 

Vanaf 1 april tot 1 oktober 2022 is het tuinpark voor bezoekers geopend van 8:00 tot 20:00 uur.