Menu

  • Inschrijving aspirant-lid
  • Hoe kan ik een huisje kopen?
  • Te Koop 
  • Een volkstuin - de bijsluiter
  • Verkoop informatie

Let op: Voor iedereen die zich na 12 juni 2021 inschrijft bij de Bond van Volkstuinders geldt dat zij bij toewijzing van een tuin woonachtig moeten zijn in de Gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer, Diemen, Almere of Badhoevedorp postcodegebied 1171. Meer informatie hierover vind je op de website van de Bond van Volkstuinders.

Inschrijving aspirant-lid

Inschrijving als aspirant-lid op elke eerste zaterdag van de maand (van april tot en met september) om 10:00 uur. Je moet wel ingeschreven zijn als aspirant-lid van de Bond van Volkstuinders voordat je je kunt inschijven als aspirant-lid van een volkstuinpark. Iedereen die zich wil inschrijven dient uiterlijk om 10:00 uur aanwezig te zijn! Wanneer meerdere mensen zich willen inschrijven wordt er om 10:00 uur geloot om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. We stappen dus af van de regel: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Afhankelijk van de animo kan de inschrijving enige tijd duren.

Verkoop van huisjes vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand om 11:00 uur (van april tot en met oktober). Het is het noodzakelijk om op tijd aanwezig te zijn, op dat moment wordt de volgorde van asprant-leden op basis van de wachtlijst bepaald. Een huisje wordt altijd toegekend op basis van de plaats op de wachtlijst.

Hoe kan ik een huisje kopen?

Wil je een tuin bij ons? 
Dat gaat als volgt:

Om een tuin te verkrijgen op Nieuw Vredelust moet je je eerst bij ons inschrijven als aspirant-lid. Vereisten daarvoor zijn:
- dat je 18 jaar of ouder bent, en
- dat je ingeschreven bent in de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer, Diemen, Almere of Badhoevedorp postcode 1171 (het zogenaamde woonplaatsbeginsel), en
- dat je lid bent van de Bond van Volkstuinders. Inschrijven als aspirant-lid van de Bond van Volkstuinders kan via hun website, daar vind je ook nog aanvullende informatie over je inschrijving bij de Bond. 

Aanmelden als aspirant-lid bij Nieuw Vredelust kost € 21,50 en kan elke eerste zaterdag van de maanden april t/m oktober om 10:00 uur.

Meenemen bij de inschrijving:
- Een geldig legitimatiebewijs,
- bij voorkeur contant en gepast geld om de inschrijving te betalen (€ 21,50), en
- het bewijs van inschrijving bij de Bond van Volkstuinders. Let op: niet het bewijs van betaling maar de 2e brief met het bondsnummer.
Zonder deze papieren is het niet mogelijk je in te schrijven!

Het bestuur van Nieuw Vredelust beslist over je aanvaarding als aspirant-huurder na een gesprek. Bij afwijzing staat beroep open bij het bestuur van de Bond van Volkstuinders.

Als je aanvaard wordt als aspirant-huurder, krijg je een rangnummer. Houd daarna deze website goed in de gaten: daar publiceren we de tuinen die vrijkomen. Als er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde tuin, mag degene die het langst als aspirant-lid van Nieuw Vredelust staat ingeschreven de tuin gebruiken en de opstallen overnemen van de vorige huurder.

Verkoop van een tuin
Op de meeste tuinen van Nieuw Vredelust staat een huisje, en vaak ook een schuur of broeikas. Deze zijn eigendom van de huurder van die tuin. Wil je een tuin met huisje verkrijgen, dan koop je het huisje en andere opstallen van de vertrekkende huurder via het bestuur. Het te betalen bedrag is maximaal het taxatiebedrag. Daarnaast mag de vertrekkende huurder een redelijk bedrag vragen voor overname van inboedel en gereedschappen e.d. Hierover onderhandel je zelf met de vertrekkende huurder. De overdracht van de tuin vindt altijd plaats op een bijeenkomst met het bestuur op elke tweede zaterdag van de maanden april t/m oktober (buiten het seizoen op afspraak). Kandidaten dienen om 11:00 uur aanwezig te zijn. Koop/verkoop buiten het bestuur om is niet geldig. Bij de toewijzing van een tuin moet de toekomstige huurder een GBA overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voldoet aan het woonplaatsbeginsel.

Lees, vóór je besluit tot koop over te gaan, vooral ook de informatie op deze pagina "Een volkstuin - de bijsluiter" en het Huishoudelijk Reglement. Dan weet je wat je rechten en je plichten zijn als lid van Tuinpark Nieuw Vredelust. 

Kosten
De jaarlijkse lasten van een tuin op Nieuw Vredelust lagen (in 2024) tussen de € 600 en ca. € 700. Dit is afhankelijk van de oppervlakte van de tuin en de verzekeringswaarden van de opstallen. De jaarlijkse lasten zijn inclusief lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders, eventuele verzekering van de opstallen, contributie Nieuw Vredelust, grondhuur, watergeld, en vuil-, milieu- en aanverwante heffingen. Aan de gemeente Ouder-Amstel is daarnaast nog  forensenbelasting verschuldigd.

 

TE KOOP

Er zijn momenteel geen tuinen voor overname beschikbaar

 

 

EEN VOLKSTUIN – DE BIJSLUITER

Lees onderstaande informatie goed voordat je besluit je in te schrijven als aspirant-lid op Nieuw Vredelust.

- Op een volkstuinpark speelt het tuinieren de hoofdrol. Wil je in verenigingsverband lekker bezig zijn met aarde, groenten, planten en
bloemen, dan is een volkstuin een prima keuze. Maar zoek je alleen een plekje waar je in de zon kunt zitten of een barbecue kunt houden, dan is een
volkstuin niet geschikt voor jou.

- Realiseer je goed dat een volkstuin veel werk met zich meebrengt. De tuin èn het tuinhuis moeten goed onderhouden worden; gedurende het seizoen is een tuinder hieraan minimaal 10 uur per week kwijt. De meeste tuinders vinden dit zwoegen in eigen tuin heerlijk en knappen op van dit fysiek bezig zijn, weg van het computerscherm.

- Op acht (8) zaterdagochtenden gedurende het seizoen moet tijdens de zgn. ‘werkbeurt’ gezamenlijk onderhoud worden verricht aan het algemene groen op het tuinpark. Deze werkbeurten zijn verplicht voor alle tuinders, evenals de aanwezigheid bij de wateraansluiting in het voorjaar. Tijdens de werkbeurten wordt enthousiast informatie uitgewisseld en in de pauze gezellig samen koffie gedronken.

- Een volkstuinpark is een vereniging waarin vrijwilligerswerk een grote rol speelt. Van de leden wordt actieve participatie aan de verenigingsactiviteiten verwacht. De bouwcommissie, het clubhuis, de groencommissie en het bestuur bestaan allemaal uit vrijwilligers, nodig om al het werk te doen.

- Binnen een organisatie gelden spelregels; deze zijn nodig voor een goede gang van zaken op het tuinpark en ongestoord tuinplezier voor allen. Bij Nieuw Vredelust, als afdeling van de Vereniging Bond van Volkstuinders, gelden ook spelregels waar een ieder zich aan moet houden. Op de website van de Bond van Volkstuinders en van Nieuw Vredelust vind je de statuten en reglementen. Word je tuinder op ons tuinpark, dan verklaar je je automatisch akkoord met de regels.

Vanaf 1 april tot 1 oktober 2024 is het tuinpark voor bezoekers geopend van 8:00 tot 20:00 uur.