Tuinpark Nieuw Vredelust: bedreigd en springlevend!!

 

Wat is Nieuw Vredelust?

Nieuw Vredelust is een tuinpark in Duivendrecht met 103 tuinen. De vereniging is opgericht in 1960 en ontstaan uit de tuingroep Vredelust, die plaats moest maken voor de bouw van de toenmalige Bijlmerbajes. Het openbaar groen in de tuin, waaronder de gemeenschappelijke tuin De Wijde Blick en een grote natuurspeeltuin, wordt door de tuinders zelf onderhouden. Nieuw Vredelust is een tuinpark met monumentale bomen en een fraai parkachtige uitstraling. Nieuw Vredelust is een van de vier tuinparken in Duivendrecht en onderdeel van de Bond van Volkstuinders.

 

Natuurlijk tuinieren

Natuurlijk tuinieren is tuinieren zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Die verstoren het natuurlijk systeem. De aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan met organische mest of compost. En verder helpen we fauna en flora een handje om te zorgen dat dieren en planten een plekje vinden in ons tuinpark. Egeltrapjes, insectenhotels, bijenhouders, je vindt ze allemaal op Nieuw Vredelust. De Algemene Vereniging Van Volkstuinders Nederland (AVVN) heeft Nieuw Vredelust  in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. In het najaar van 2020 heeft Nieuw Vredelust het keurmerk Natuurlijk Tuinieren behaald met het maximale aantal van 4 stippen.

 

Nieuw Vredelust bedreigd

Als het aan de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel ligt moet Nieuw Vredelust plaatsmaken voor nieuwbouw en voetbalvelden. Er zijn plannen om in het gebied waar Nieuw Vredelust in ligt een stadswijk te ontwikkelen. Dit plangebied staat voorlopig bekend onder de naam De Nieuwe Kern. Wij stellen ons op het standpunt dat bouwen belangrijk is, maar dat dit nooit mag gebeuren ten koste van hoogwaardig groen, nodig voor de biodiversiteit, de waterberging, de opvang van emissies en het reduceren van warmte. Verder ondersteunen wij het motto van de Bond, “wij hebben niet minder maar meer tuinparken nodig.” Volgens de plannen gaat echter minstens een derde van de grond verloren die in Ouder-Amstel beschikbaar is voor tuinieren. Wij zullen ons hiertegen met hand en tand blijven verzetten.

 

Verkoop tuinhuisjes

Ondanks de bereigde status van Nieuw Vredelust blijft de verkoop van huisjes doorgaan. De belangstelling daarvoor is onverminderd groot. Zie daarvoor deze link.

Zie: https://www.tuinparknieuwvredelust.nl/ook-een-huisje

 

 

Tuinpark Nieuw Vredelust