De volgende vrijwilligers maken het allemaal mogelijk:

Bestuur
Marijke, tuin 69, voorzitter
Jan, tuin 60  penningmeester
Erica, tuin 48, secretaris
Martijn , tuin 4, algemeen bestuurslid, 
Leo, tuin 14, algemeen bestuurslid

Kascontrolecommissie
Margreet, tuin 79
Lydia, tuin 40
Sacha, tuin 95 (reservelid)
Leny de Vent: reservelid

Groencommissie
vacatures

Bouwcommissie
Peter, (tuin 74)
JP, (tuin 76)
Dirk, (tuin 46)
Herman, (tuin 25)

Gasverkoop
Jaap (tuin 43)
Cees  (tuin 29)

Redactie BLAD 
Peter en Anna. (tuin 8)
Floortje (tuin 1)

Clubhuis barbediening
Tjandra , (tuin 30)
Eveline, (tuin 86)
Ton en Riemer, (tuin 77)
Leny, tuin 6
Coordinatie :  Marc (tuin 35)

Tuintaxaties
Gerda (tuin 94)
Ariela  (tuin 89)

Onderhoud website
Marijke (tuin 69)