De volgende vrijwilligers maken het allemaal mogelijk:

Bestuur
Marijke, tuin 69, voorzitter. (coordinatie clubhuis)
Jan, tuin 60  penningmeester (contacten bouwcie)
Martijn , tuin 4, secretaris (contacten PR)
Erica, tuin 48, algemeen bestuurslid (contacten groen)
Leo, tuin 14, algemeen bestuurslid (contacten De Nieuwe Kern)

Bouwcommissie
Peter, tuin 74
JP,  tuin 76
Dirk, tuin 46
Herman, tuin 25

Coordinatoren werkgroepen
Joos, tuin 11
Annemieke, tuin 15
Eveline, tuin 24
Tina, tuin 47
Reina, tuin 61

Groencommissie
vacatures

Barcommissie
Leny, tuin 6
Tjandra, tuin 30
Marc, tuin 35 (coordinator)
Toos, tuin 36
Petra, tuin 73
Eveline, tuin 86

Kascontrolecommissie
Bart, tuin 57
Sacha, tuin 95
Leny, tuin 6
Dennis, tuin 67, reservelid
Reintje, tuin 50, reservelid

Gasverkoop
Jaap, tuin 43
Kees, tuin 29

Redactie BLAD 
Peter en Anna. tuin 8
Floortje, tuin 1
Ilke en Melle, tuin 2

Tuintaxaties
Ariela, tuin 89
Jan,  tuin 83

Onderhoud website
Marijke, tuin 69
Elibert, tuin 93