Woningen op tuinpark Nieuw Vredelust

3/11/17

De volkstuinen van de Nieuwe Kern hebben van de gemeente Amsterdam een brief gekregen over de plannen in het gebied. Daarin wordt aangekondigd dat Nieuw Vredelust (aan de Buitensingel) zou moet wijken voor woningen. Ook op Dijkzicht moeten zo’n 50 tuinen wijken. Mogelijk beginnen de werkzaamheden al in 2020.

Tijdens een toelichtingsbijeenkomst voor de besturen van de betreffende vier tuinparken echter heeft de gemeente aangegeven dat er nog veel moet gebeuren voordat er echt gebouwd kan worden, zie ook de “Randvoorwaarden” in Appendix A van genoemde brief. Dat schept ruimte om de bijdrage die onze tuinparken aan de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kunnen leveren in het overleg te betrekken, en de nodige hervormingen door te voeren.

De volkstuinen van de Nieuwe Kern hebben van de gemeente Amsterdam een brief gekregen over de plannen in het gebied. Daarin wordt aangekondigd dat Nieuw Vredelust (aan de Buitensingel) moet wijken voor woningen. Ook op Dijkzicht moeten zo’n 50 tuinen wijken. Mogelijk beginnen de werkzaamheden al in 2020.
Lees de brief van de gemeente aan de betrokken volkstuinen

Tijdens een toelichtingsbijeenkomst voor de besturen van de betreffende vier tuinparken echter heeft de gemeente aangegeven dat er nog veel moet gebeuren voordat er echt gebouwd kan worden, zie ook de “Randvoorwaarden” in Appendix A van genoemde brief. Dat schept ruimte om de bijdrage die onze tuinparken aan de ontwikkeling van De Nieuwe Kern kunnen leveren in het overleg te betrekken, en de nodige hervormingen door te voeren.

Om dat te bereiken spreken de vier tuinparken samen met het Bondsbestuur in bij de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening op woensdag 22 november.

De zitting begint om 13.30 uur, maar wij moedigen al onze leden aan om al om 13.00 uur te verschijnen, liefst met spandoeken en borden, bij de ingang van de Stopera aan de Amstelzijde, zodat het de raadsleden duidelijk wordt dat wij gehoord willen worden.


Relevante links: