Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening 13-01-2021

Bekijk via onderstaande link onze bijdrage. Vanaf 4:10:21

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/813305/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2013-01-2021