Huurverhoging volkstuinparken amsterdam | Bekijk Inspraakavond volkstuinparken 8-12-2020

Bekijk hier de inspraakmomenten van ons tuinpark
Spreker 1
Spreker 2

Inspraakmoment de heer Walraven

Bekijk hier de live stream van de complete inspraakavond van de volkstuinparken.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/790617/Inspreekavond%20%22Volkstuinen%22%2008-12-2020

Commissievergadering - Agendapunt 11
Vragen aan de wethouder en haar antwoord, vanaf 58e min.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/673689/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2009-12-2020