Brief Amsterdam: huurcontract wordt tot 1 oktober 2022 verlengd!

Wij hebben een brief ontvangen van de Gemeente Amsterdam over hoe het er voorstaat met de Nieuwe Kern. De voor ons belangrijkste passage nemen we hier onverkort op:

"Ontwikkeling De Nieuwe Kern
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern raakt een deel van de huidige volkstuinparken in het projectgebied. Bestuurlijk is tussen de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel afgesproken dat er, gezien het verloop van de planvorming van De Nieuwe Kern, meer tijd genomen wordt voor de beëindiging van het huurcontract van het volkstuinenpark Nieuw Vredelust. Dit betekent dat de beoogde huurbeëindiging, die gepland stond voor 2020, naar achteren wordt geschoven. De tuinders op volkstuinenpark Nieuw Vredelust kunnen hierdoor tot het einde van het tuinseizoen 2022 (dat wil zeggen tot 1 oktober 2022) gebruik blijven maken van hun tuin.
De gemeente Amsterdam werkt aan een plan van aanpak voor de tuinders die hun volkstuin verliezen door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern. In dit plan wordt onderzocht welke eventuele compensatiemogelijkheden haalbaar en billijk zijn. Dit plan is naar verwachting eind 2019 in concept gereeden wordt aan de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam voorgelegd. De huurders, de Vereniging Amsterdamse Bond van Volkstuinders (inclusief haar drie afdelingsbesturen in De Nieuwe Kern) en de Federatie, worden bij de uitwerking van het plan betrokken.”

Deze brief is een uitvloeisel van onze inspraak bij de Amsterdamse gemeenteraad op 27 maart: een mooi opstap naar het nieuwe politieke seizoen! Uiteraard blijft onze opvatting dat Nieuw Vredelust sowieso niet moet verdwijnen en wij zullen ook niet ophouden dat keer op keer over het voetlicht te brengen. Maar op dit moment zijn we blij dat we nu eindelijk de duidelijkheid hebben dat we na dit tuinseizoen nog minimaal drie seizoenen extra van onze tuinen kunnen blijven genieten. Over de voortgang van de planvorming rond een compensatieregeling houden we jullie op de hoogte.