Aanbevelingen De Nieuwe Kern bij aanbieding boekje Groene Denktank

       nt_mensen

Bij het ontwikkelen van de Nieuwe Kern moet uitgegaan worden van het bestaande groen, zoals onze tuinparken.
Dat is één van de aanbevelingen van de Groene Denktank van de gemeente Ouder-Amstel waaraan ook de vier tuinparken in Duivendrecht hebben meegedaan. Onze parken liggen in het plangebied van De Nieuwe Kern en zijn dus direct belanghebbenden in de ontwikkeling van deze woonwijk.
De aanbevelingen en inspirerende ideeën van de Groene Denktank zijn vastgelegd in een boekje.

Dit kun je via onderstaande link downloaden.
https://www.ouder-amstel.nl/inwoner-ondernemer/nieuws/de-groene-denktank-inspiratie-voor-verbinden-van-groen-en-woningbouw