Narcissenroute

15-3-2019
De narcissenroute is weer gecheckt en van nummers voorzien.
Een lijst met namen en bijbehorende nummers hangt aan het infohokje bij het clubhuis.
       marie poppins

"Mary Poppins" (no.77, t/o tuin 3) en vele anderen staan al in bloei.