Tuinpark Nieuw Vredelust

Nieuw Vredelust is een tuinpark in Duivendrecht met 103 tuinen. De vereniging is opgericht in 1960 en ontstaan uit de tuingroep Vredelust, die plaats moest maken voor de bouw van de Bijlmerbajes. Het openbaar groen in de tuin, waaronder de gemeenschappelijke tuin De Wijde Blick en een grote natuurspeeltuin, wordt door de tuinders zelf onderhouden. Nieuw Vredelust omvat ook een bijentuin.

Natuurlijk tuinieren
Biodiversiteit en natuurlijk tuinieren is het devies; de Algemene Vereniging Van Volkstuinders Nederland (AVVN) heeft Nieuw Vredelust  in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Nieuw Vredelust is onderdeel van de Bond van Volkstuinders.

Kom langs!
Het tuinpark organiseert tijdens het tuinseizoen concerten, lezingen, markten en op aanvraag rondleidingen over de tuin. Het tuinpark is van 1 april tot 1 november publiek toegankelijk.
U bent dan van harte welkom om te genieten van de natuurpracht in deze groene long van Amsterdam. Zie agenda en nieuws voor meer informatie

 

Laatste nieuws

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

De raad besluit:

 • Te bepalen dat voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende geografische plaatsaanduiding NL.IMRO.0437.VBDeNieuweKern-0005 een herziening van de bestemmingsplannen “Strandvliet 1970” en “Industriegebied Amstel 1977 (deels)” wordt voorbereid;
 • Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie daarvan.

https://www.ouder-amstel.nl/bestuur/nieuws/gemeenteraadszaken-verslag-vergadering-31-januari-2019
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100033052

lees meer

Geef uw reactie op de concept-visie 2030

De concept-visie 2030 is klaar, je kunt reageren tot 16 februari.
 
 
Er zijn 2 presentaties:  5 februari en 13 februari op bewonersbijeenkomsten te Ouderkerk en Duivendrecht
 
lees meer

Huisje timmeren voor de dieren! - 16 september

    activiteit_kinderen_duivendrecht_de_pijp_tuinpark_amsterdam

Kom na je vakantie een huisje timmeren voor de dieren op het tuinpark.
Wij hebben plankjes, spijkers en hamers klaarliggen.
Wij weer thuis, zij een huis op tuinpark Nieuw Vredelust.

Wanneer: 16 september  Van 14.00 tot 17.00 uur.
Waar: Buitensingel 4 Amsterdam-Duivendrecht - google maps link

lees meer

Inspraakreactie Leo Douw bij Commissievergadering Ouder-Amstel 15 januari 2019

Geachte Commissie,

Ik ben Leo Douw, bestuurslid van tuinpark Nieuw Vredelust. Ik spreek vanavond in namens de vier tuinparken in Ouder-Amstel: naast Nieuw Vredelust zijn dat Ons Lustoord, Dijkzicht en De Federatie; samen hebben wij ruim 800 leden.

De raadsmemo De Nieuwe Kern kondigt plannen aan voor de bouw van 1000 tijdelijke huurwoningen op de slibvelden van Amsterdam: die grenzen pal aan Nieuw Vredelust en Ons Lustoord.

lees meer

Nieuwjaarsborrel 2019

    49344592_619746895124430_4685458017380990976_o 

Workshop fotografie op de volkstuin

Workshop fotografie op de volkstuin

    workshop

De seizoenen 1: na de winterslaap

zaterdag 23 maart 2019 11u-13:30u

Tijdens een excursie op tuinpark Nieuw Vredelust helpt fotografe Joke van Vlijmen helpt je met de camera techniek en compositie aan de hand van concrete opdrachten. In april volgt een terugkomdag om een selectie afgedrukte foto’s aandachtig te beoordelen en te bespreken.

Zowel voor spiegelreflexcamera als compact of smartphone

Kosten 15 euro

Aanmelden uiterlijk 18 maart bij jokefo169@gmail.com

lees meer

De Nieuwe Kern staat op de agenda

15 jan. Commissie Ruimte, Ouder-Amstel
Onderwerp: Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern (raadsvoorstel)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100033051

24 jan. Commissie Grote Projecten, Ouder-Amstel
Onderwerp: Programma en beheer tijdelijke huisvesting De Nieuwe Kern (Raadsmemo)
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ouderamstel&id=100035123

lees meer

Belangrijke data in September!

Schrijf a.u.b. de volgende data in uw agenda

lees meer

Narcissenroute

15-3-2019
De narcissenroute is weer gecheckt en van nummers voorzien.
Een lijst met namen en bijbehorende nummers hangt aan het infohokje bij het clubhuis.
    marie poppins

"Mary Poppins" (no.77, t/o tuin 3) en vele anderen staan al in bloei.

lees meer

Tuinpark Nieuw Vredelust