Wandeling

Wandeling door volkstuinpark Nieuw Vredelust 2019

Download hier als pdf 

Nieuw Vredelust ligt samen met Dijkzicht, De Federatie, en Ons Lustoord in de Duivendrechtse Polder op de grens van Amsterdam en Duivendrecht. De tuinparken zijn via hun in- en uitgangen met elkaar verbonden, waardoor verschillende gecombineerde wandelroutes mogelijk zijn.

Nieuw Vredelust neemt deel aan het project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met begeleiding van de AVVN.

In het voorjaar kun je tijdens de wandeling over Nieuw Vredelust 80 verschillende soorten narcissen zien bloeien, vroege en late bloeiers. Van deze narcissenroute zijn lijsten met de namen te vinden naast het informatiehuisje bij de ingang.

 

Even voorbij het clubgebouw loop je linksaf het brede pad tot het eind uit. De bermen aan de linkerkant worden niet meer als gazonnetjes glad gemaaid en kort gehouden, maar worden in het kader van het Natuurlijk Tuinieren stapje voor stapje omgetoverd tot bloemenweiden voor vlinders, insecten en vogels. Dit gebeurt door minder vaak maaien, verarmen en inzaaien met zaad dat gewonnen wordt in de directe omgeving.

Aan het einde rechtsaf het “Groenpad” in. Voorbij de eerste 2 tuinen is rechts een natuurlijke oever in ontwikkeling, er tegenover zullen dit jaar de kaardenbollen bloeien. Het pad gaat (rechts af) over in de “Eendenpoel” met in de bermen 3 berken en verderop knotwilgen. Via het eerste pad links, de “Zocherlaan” loopt u tussen de zeer diverse volkstuintjes door. Aan het eind is rechts tuin 94, een gedeelde tuin. Deze is ingericht met moestuinbakken voor belangstellenden van buiten het tuinpark. Dit jaar zijn ze voor het eerst in gebruik genomen onder meer door enkele aspirant leden.

Je komt nu (rechts af) op de “Uilenburg”, waar je links achter de hagen de oprukkende stad ziet met het Arenagebied. Volg nu het eerste pad rechts , “Linnaeuslaantot je weer bij de “Eendenpoel” komt. Tuin 52 (li) is een van de “schrijvershuisjes” van Nieuw Vredelust. Een 8-tal huisjes worden door de eigenaars regelmatig voor een weekend of een weekje ter beschikking gesteld aan schrijvers om in alle rust op een plek te midden van de natuur te kunnen schrijven. In ruil daarvoor vragen wij hun een korte impressie te schrijven van hun ervaring op Nieuw Vredelust.

Links af weer langs de “Eendenpoel”. Ook hier worden de bermen “gefaseerd gemaaid”, d.w.z. 2 à 3x per jaar, en verarmd zodat er weidebloemen tot ontwikkeling kunnen komen.

Aan het eind rechtsaf de “Toekomstsingel” volgen. Langs de singels (links) zijn takkenrillen aangelegd met takken en snoeimateriaal uit de tuinen. Daarin kunnen vogels veilig nestelen.

In de bocht naar rechts zie je de kleine kas voor algemeen gebruik waar al vanaf februari de vroegste groentes gezaaid worden. Daarachter nog een stukje moestuin en de koude bakken waarin van alles wordt opgekweekt, wat later weer geplant kan worden in de borders.

 

Achter het clubgebouw, voorbij het terras rechtsaf, vind je de “Wijde Blick” , een prachtige natuurtuin met een grote verscheidenheid aan (meest inheemse) bloemen, planten en bomen, waar vogels nestelen en de bijen hun nectar verzamelen. We zijn ook bezig een geurtuin in te richten. De kruiden (met bordjes er bij) zijn voor algemeen gebruik. Hier kan je ook uitrusten onder het prieel aan de picknicktafel.

Vóór je het tuinpark verlaat, zie je tussen de 2 toegangshekken aan de linkerkant de natuurspeelplaats. Een spannend gebiedje met o.a. een doolhof van gevlochten wilgentakken, een waterspeelplaats met een oude dorpspomp na restauratie weer functioneert, een speelhuisje, een zandhoop, klimmateriaal, fruitboompjes, een “smultuintje”. Daar wordt door de kinderen niet alleen gespeeld maar ook met evenveel plezier getuinierd met hulp van ouders en andere vrijwilligers.

 

Je kunt je wandeling vervolgen door de andere 3 volkstuinenparken in dit gebied.

Schuin tegenover de Ingang van Nieuw Vredelust is een toegang naar Tuinpark de “Federatie” en via dat park kun je ook de andere tuinparken “Ons Lustoord” en “Dijkzicht” bereiken.