De toekomst van ons tuinpark

De Nieuwe Kern, Uitdaging tot Nieuw Beleid

De Nieuwe Kern is de naam van de wijk die de gemeente Ouder-Amstel in het gebied van onze volkstuinen wil bouwen. Een bedreiging dus voor ons voortbestaan, maar voor ons als bestuur in de eerste plaats een uitdaging om ons beleid aan te scherpen en daadkrachtig uit te voeren, en op die manier te proberen verplaatsing van onze volkstuinen te voorkomen. De oprukkende woningbouw en plannen voor aanpassing van het wegennet van zowel Amsterdam als Ouder-Amstel zetten ons onder druk, maar bieden vooral ook nieuwe kansen om met vernieuwing aan de slag te gaan. Amsterdam wil behalve bouwen ook groener worden. Plannen van de gemeente om de volkstuinen in Amsterdam actiever in te zetten als ondersteuning van de vergroening dateren al van rond 1995 en hebben niets van hun actualiteit verloren, maar zijn tot nu toe slechts mondjesmaat uitgevoerd.

Bekijk voor de meest recente info onze nieuws sectie
https://www.tuinparknieuwvredelust.nl/nieuws