Enthousiast geworden? Wil je een tuin bij ons?
Dat gaat als volgt:

Om een tuin te kunnen krijgen op Nieuw Vredelust moet je je eerst bij ons aanmelden als aspirant-huurder. Vereisten daarvoor zijn:
- dat je meerderjarig bent, en
- dat je goed Nederlands spreekt en leest, en
- dat je een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt, en
- dat je lid bent van de Bond van Volkstuinders. (hier kun je je inschrijven)

Aanmelden als aspirant-huurder kost € 21,50 en kan elke eerste zaterdag van de maanden april t/m oktober, tussen 10 en 11 uur.


Meenemen:
- Een geldig legitimatiebewijs
- een GBA,(Gemeentelijke Basis Administratie)
- contant en gepast geld om de inschrijving te betalen (€ 21,50), en
-een  PRINT van je inschrijving van de Bond van Volkstuinders. Let op : niet het bewijs van betaling maar de 2e brief met het bondsnummer.
Zonder deze papieren is het niet mogelijk je in te schrijven!

Het bestuur van Nieuw Vredelust beslist over je aanvaarding als aspirant-huurder. Bij afwijzing staat beroep open bij het Bestuur van de Bond van Volkstuinders.

Als je aanvaard wordt als aspirant-huurder, krijg je een rangnummer. Houd daarna deze website goed in de gaten: daar publiceren we de tuinen die vrij komen. Als er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde tuin, mag degene die het langst als aspirant-lid van Nieuw Vredelust staat ingeschreven de tuin gebruiken en de opstallen overnemen van de vorige huurder.

Hoe de koop wordt gesloten
Op de meeste tuinen van Nieuw Vredelust staat een huisje, en vaak ook een schuur of broeikas. Deze zijn eigendom van de huurder van die tuin. Wil je een tuin met huisje huren, dan koop je het huisje en andere opstallen van de vertrekkende huurder via het bestuur. Het te betalen bedrag is maximaal het taxatiebedrag. Daarnaast mag de vertrekkende huurder een redelijk bedrag vragen voor overname van inboedel en gereedschappen e.d. Hierover onderhandel je zelf met de vertrekkende huurder.

Als een tuin verhuurd wordt zonder huisje, is de huurder verplicht binnen een jaar een huisje neer te zetten. Om dit te garanderen wordt een borg van € 1000.- gevraagd.

Als koper en verkoper het eens zijn, móet de overdracht van de tuin plaatsvinden op een bijeenkomst van het bestuur. Dat kan elke eerste zaterdag van de maanden april t/m oktober.  buiten het seizoen op afspraak) Kandidaten dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn. Koop/verkoop buiten het bestuur om is niet geldig.

Na de afsluiten van deze koop krijgt de nieuwe bewoner een factuur. Men mag zich pas eigenaar noemen als het totale bedrag is voldaan. Ook dan wordt het tuinregistratieformulier getekend en de sleutels overhandigd.

Lees, vóór je besluit tot koop over te gaan, vooral ook de informatie op deze pagina "Een volkstuin - de bijsluiter" en het Huishoudelijk Reglement. Dan weet je wat je rechten en je plichten zijn als lid van Nieuw Vredelust. 

Kosten
De jaarlijkse lasten van een tuin op Nieuw Vredelust ligt (in 2019) tussen de € 550 en ca. € 600. Dit is afhankelijk van de oppervlakte van de tuin en de verzekeringswaarden van de opstallen. De jaarlijkse lasten zijn inclusief lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders, eventuele verzekering van de opstallen, contributie Nieuw Vredelust, grondhuur, watergeld, en vuil-, milieu- en aanverwante heffingen.