EEN VOLKSTUIN – DE BIJSLUITER
Lees onderstaande informatie goed voordat u zich gaat inschrijven als aspiranttuinder op Nieuw Vredelust.


- Op een volkstuinpark speelt het tuinieren de hoofdrol. Wilt u in
verenigingsverband lekker bezig zijn met aarde, groenten, planten en
bloemen, dan is een volkstuin een prima keuze. Maar zoekt u alleen een
plekje waar u in de zon kunt zitten of een barbecue kunt houden, dan is een
volkstuin minder geschikt.

- Realiseert u zich goed dat een volkstuin veel werk met zich meebrengt. De
tuin èn het tuinhuis moeten goed onderhouden worden; gemiddeld is een
tuinder hieraan minimaal 10 uur per week kwijt. De meeste tuinders vinden
dit zwoegen in eigen tuin heerlijk en knappen op van dit fysiek bezig zijn,
weg van het computerscherm.


- Op 8 zaterdagochtenden moet bovendien tijdens de zgn. ‘werkbeurt’ 3 uur
onderhoud worden verricht aan het algemene groen op het tuincomplex.
Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Groencommissie. Deze werkbeurten zijn verplicht voor alle tuinders, evenals
aanwezigheid bij de wateraansluiting in het voorjaar en een bladharkbeurt in
het najaar. Tijdens deze werkbeurten wordt enthousiast informatie
uitgewisseld en in de pauze gezellig samen koffie gedronken.

- Een volkstuinpark is een vereniging waarin vrijwilligerswerk een grote rol
speelt. Van de leden wordt actieve participatie aan de verenigingsactiviteiten
verwacht. De Bouwcommissie, het Clubhuis, de Groencommissie en het
bestuur bestaan allemaal uit vrijwilligers, nodig om het werk te doen.


- Binnen een organisatie gelden spelregels; deze zijn nodig voor een goede
gang van zaken op het tuinpark en ongestoord tuinplezier voor allen. Bij
Nieuw Vredelust, als afdeling van de Vereniging Bond van Volkstuinders,
gelden ook spelregels waar u zich aan moet houden. Op de website van de
Bond van Volkstuinders en van Nieuw Vredelust vindt u de statuten en
reglementen. Wordt u tuinder op ons tuinpark, dan verklaart u zich
automatisch akkoord met de regels.


-Als u een tuin op Nieuw Vredelust wilt, dan moet u zich in elk geval eerst als
aspirant bij de Bond van Volkstuinders inschrijven; vervolgens kunt u zich
aanmelden als aspirant bij Nieuw Vredelust.