NIEUWS 28 JANUARI 2018

Afgelopen vrijdag 26 januari heeft het overleg van de tuinparken in Ouder-Amstel met het Bondsbestuur de volgende verheugende resultaten opgeleverd inzake de bouwplannen voor De Nieuwe Kern:
1. Het Bondsbestuur heeft een  gespecialiseerde advocaat aangezocht om ons te adviseren over de mogelijkheid een juridische procedure te beginnen tegen de bouwplannen van Ouder-Amstel. Let wel: het kan nog lang duren voor er van een dergelijke procedure sprake is. Maar een positief advies kan ons helpen enige druk te zetten op het overleg dat wij inmiddels met beide betrokken gemeenten hebben, en het perspectief op behoud van Nieuw Vredelust te behouden.
2. Het Bondsbestuur is actief bezig uit te zoeken hoe de compensatieregelingen in het verleden uitgevoerd zijn, en vanuit dat uitgangspunt te kijken hoe wij daar met de gemeente Amsterdam, onze verhuurder, in overleg kunnen treden. Daarbij meteen aangetekend, dat wij niet verwachten dat Amsterdam dat overleg zal willen voeren voordat er een definitief bestemmingsplan ligt: ook dat kan dus nog enkele jaren duren. We zoeken dus ook naar oplossingen binnen de Bond voor mensen die nu al hun tuin willen opgeven.
3. Maandag 29 januari spreekt Leo Douw in bij Provinciale Staten, in het Provinciehuis aan de Dreef 3 in Haarlem (Paviljoen Welgelegen), vanaf 18.20 uur, zie: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=53350015-511c-4705-99f6-534eed604b6e&FoundIDs=, onder Inloopspreekuur. Belangstellenden welkom!