Massale opkomst tuinders in stopera

       raadsvergadering_gemeente_amsterdam_nieuwvredelust_denieuwekern-356

24/11/17
Tijdens de raadsvergadering in de Stopera op 22 november over De Nieuwe Kern heeft bestuurder Leo Douw ingesproken namens Nieuw Vredelust. De opkomst van tuinders van de vier bedreigde tuinparken was zo massaal dat er twee tribunes moesten worden opengesteld, ook ons park werd door velen vertegenwoordigd. Voorzitter Ralf Grevelink van de Bond van Volkstuinders sprak de gemeente aan op het tegenstrijdige beleid dat wordt gevoerd door enerzijds te hameren op het belang van groen in de stad maar anderszijds het voortbestaan van de groene parken in het geding te stellen. “Gek voor een stad die tuinieren, duurzaamheid en participatie zo hoog in het vaandel voert.”

Gepingpong tussen gemeenten
Omdat duidelijk is dat Nieuw Vredelust het eerste park is dat op de nominatie staat plaats te maken voor woningbouw, wees Leo Douw de raad op het versnelde tijdsplan dat in de brief van 3 november werd vastgesteld; als Nieuw Vredelust over twee jaar platgewalst wordt, komt het mogelijk voor jaren braak te liggen omdat het heel goed mogelijk is dat er door onder meer het gepingpong tussen de twee betrokken gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam dan nog geen goedgekeurd bestemmingsplan ligt. Dat is natuurlijk hoogst onwenselijk.

De verschillende insprekers benadrukten de bereidheid van de parken om mee te denken aan een goede invulling van de openbare functie binnen de bebouwde Nieuwe Kern, iets wat ook duidelijk werd verlangd door de woordvoerders van onder meer GroenLinks en D66 om eventueel voortbestaan in deze of gene vorm te rechtvaardigen. Dat vergt een echte verandering bij de tuinders zelf.

Schop pas in de grond als plannen zijn goedgekeurd
Wat betreft Nieuw Vredelust toonde wethouder Eric van der Burg zich echter behoorlijk onbuigzaam: hij noemde het verdwijnen van ons park en 50 tuinen van Dijkzicht als de ‘twee semi-zekerheden’ wat betreft de Nieuwe Kern. Ook komt er voor Nieuw Vredelust geen vervangende locatie. Wel zegde hij onder druk van GroenLinks woordvoerder Jorrit Nuijens toen dat de schop niet eerder de grond in gaat dan de bouwplannen rechtvaardigen. Leo Douw vestigde er nog de aandacht op dat het nog lang niet zeker is of er überhaupt gebouwd kan worden. Een technisch verhaal dat in het kort erop neerkomt dat in de buurt van Schiphol alleen gebouwd kan worden binnen bestaand stedelijk gebied. Hier zal uiteindelijk de Raad van State een oordeel over moeten vellen.

Ondertussen hebben de tuinders van Nieuw Vredelust besloten het bijltje er niet bij neer te gooien, eens temeer omdat het tijdspad dat Van der Burg voorstaat onhaalbaar lijkt en hij ook geen duidelijke uitspraken heeft gedaan over compensatie. Er zijn in verschillende werkgroepen plannen in ontwikkeling om ons park veel beter te ontsluiten voor het publiek en de meerwaarde van Nieuw Vredelust voor niet alleen de Nieuwe Kern, maar de hele stad aan te tonen. Laten we ons samen sterk maken voor een vernieuwd Nieuw Vredelust en een voortbestaan als wezenlijk onderdeel van een nieuwe woonwijk.

 

Relevante links: