Keurmerk Natuurlijk Tuinieren zondag 14 januari 2018 om 14.00 uur

Begin komend jaar starten we met de deelname aan het project “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”. Dit dankzij de steun van de Algemene Vereniging Van Volkstuinders Nederland (AVVN), die ons hiertoe financieel in de gelegenheid stelt.

Het doel is om over 2 jaar ook daadwerkelijk het Keurmerk te halen. Dit is bij sommigen misschien beter bekend als “Het Lieveheersbeestje”.  Dit is een onafhankelijk Keurmerk van de AVVN. Zo’n Keurmerk vormt bewijs dat het tuinpark natuurvriendelijk ingericht, onderhouden en beheerd wordt. Tuinparken die een Keurmerk hebben, zijn verzekerd van een sterkere rechtspositie. Ze onderscheiden zich door hun toegevoegde waarde voor de natuur en de maatschappij.

Op zaterdag 24 maart vanaf 10.00 uur komt een adviesteam ons tuinpark inventariseren en een advies schrijven hoe de natuurwaarde van het algemeen groen de komende twee jaar verbeterd kan worden. Het zou geweldig zijn als een groepje enthousiastelingen van ons park daaraan mee wil werken. Omdat het nuttig is, maar ook omdat het aangenaam is. Het is leuk om te werken aan een verrijking van het tuinpark, te zorgen voor meer kleur en fleur en voor een goed heenkomen voor nuttige dieren.

Uit ervaring weet het AVVN dat er, voordat het project van start gaat, veel vragen leven over wat nou precies het Keurmerk voor het tuinpark en voor de leden betekent. Bijvoorbeeld: zijn we nou verplicht om in je eigen tuin ook natuurlijk te tuinieren? Het antwoord is: nee. Het mag wel, graag zelfs, maar verplicht is het niet. Het natuurlijk tuinieren is bedoeld voor de gemeenschappelijke gedeelten. Een andere vraag is “wat wordt nou bedoeld met natuurlijk tuinieren? Verwildering en rotzooi?” Het antwoord is: Verre van dat.

Om antwoord te geven op al die vragen  organiseren wij voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 14 januari om 14.00 uur een presentatie in ons clubgebouw. Daarbij is onze toekomstige begeleidster van de Keurmerkorganisatie, de bekende tuinarchitect Mascha Jonasse van de partij voor verdere toelichting en verklaring van het Keurmerk en over het natuurlijk tuinieren in het algemeen groen.

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een project dat de hele tuingroep aangaat. We hopen dan ook van ganser harte dat jullie extra gemotiveerd zijn om de nieuwjaarsbijeenkomst met de presentatie in grote getale te bezoeken. En wie deel wil uitmaken van het groepje enthousiastelingen dat de kar gaat trekken, kan zich gewoon bij het bestuur daarvoor opgeven. Wij verwelkomen u graag.