Inspraak Provincie 29 jan. 2018

 Vorige week maandag 29 januari hebben wij ingesproken over De Nieuwe Kern bij de Commissie Ruimte, Wonen en Water van Provinciale Staten Noord-Holland. Hieronder volgt het verslag ervan dat Max Paumen (De Federatie) op facebook zette; Max schreef ook de tekst van de inspraak, zie: https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/463392/%2029-01-2018, minuten 21-32.30, ORS, Matt Poelmans: 32.30-42. Een evaluatie van de invloed van Provinciale Staten op de besluitvorming inzake De Nieuwe Kern volgt later.

Als volgt:

Een goed onderbouwde inspraak die nieuwsgierigheid opwekte bij de leden van de Provinciale Staten. Groen is het waard om te behouden voor de toekomst! Leo Douw sprak maandag 29 januari in bij de Statencommissie Ruimte & Water van de provincie Noord-Holland.

Na afloop veel vragen en reacties van commissieleden.

Zoals Fred Kramer, statenlid Groen Links:

"Ik kan niet anders dan opmerken dat het zinvol zou zijn als de provincie probeert er zicht op te geven en uitsluitsel te geven of dit Bestaand Stedelijk Gebied is. maar dan moet u zich formeel richten tot het dagelijks bestuur van de Staten." Gaan we doen!

En Jerry Kramer, statenlid VVD (zelfde achternaam, andere partij):

"ik ben heel blij dat u hier bent komen inspreken. Wij als VVD zeggen al langer: die groene longen moeten zeker blijven behouden. We moeten heel zorgvuldig met deze parken en tuinen omgaan en zeker ook bewaren voor de toekomst. We gaan aan de gedeputeerde vragen of De Nieuwe Kern past binnen de plancapaciteit van de provincie."

Leo Douw ging in op bouwen onder de aanvliegroute, de waarde van de tuinparken als groene longen en de onduidelijkheid over de status van de volkstuinparken als Bestaand Stedelijk Gebied of niet. De volledige tekst van de inspraak namens de tuinparken staat hier:

https://noord-holland.stateninformatie.nl/document/6141224/1/Inspraak_dhr__Douw__tuinparken.

Syllabus behorende bij de inspraak, gemaakt door Nannie van Doorn van Ons Lustoord:

https://noord-holland.stateninformatie.nl/document/6141223/1/Bijdrage_mevr__Van_Doorn__voorzitter_van_Ons_Lustoord__bij_inspraak_dhr__Douw_over_woningbouwplannen_in_gebied_tuinparken.